Darmowa dostawa od 430,00 zł

Regulamin

Hurtownia internetowa hurt.GiftWorld.com.pl należąca do PLC Paweł Chybicki z siedzibą w Zagrodnicza 29A,61-654, Poznań, NIP 775-261-22-12, REGON 101359875 jest platformą zakupów hurtowych tylko dla osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Ogólne pojęcia stosowane w regulaminie

Hurtownia - podmiot gospodarczy PLC Paweł Chybicki realizujący sprzedaż hurtową w modelu standardowej sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej oraz modelu Dropshipping.

Dropshipping - model sprzedaży polegający na zawarciu umowy sprzedaży z hurtownią przy jednoczesnym wskazaniu jako adres dostawy zamówienia adresu swojego klienta, który uprzednio zawarł niezależną umowę sprzedaży z kupującym.

Klient - podmiot gospodarczy prowadzący działalność w formie spółki lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą dokonujący zamówień na platformie internetowej Hurtowni.

Platforma internetowa - witryna dostępna pod adresem hurt.GiftWorld.com.pl umożliwiająca składanie zamówień wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom o nadanym statusie hurtowym.

Warunki ogólne

1.1. Po rejestracji i pozytywnej weryfikacji danych kontrahenta, zostaje on zaakceptowany i dopuszczony do zawierania trasakcji na platformie hurtowej.

1.2. Rejestracja na platformie hurtowej oznacza jednocześnie zaakceptowanie niniejszego regulaminu i zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych na temat promocji, nowości i innych zmian w ofercie oraz systemie.

1.3. Po zalogowaniu danymi wprowadzonymi podczas rejestracji, kontrahent uzyska dostęp do hurtowych cen netto.

1.4. Wszystkie transakcje zawierane są w PLN.

1.5. Pierwsze pięć zamówień realizowanych jest wyłącznie za przedpłatą.

1.6. Przy kolejnych zamówieniach możliwy jest 7 dniowy termin płatności. Uzyskanie 14-to dniowego terminu płatności możliwe jest po dłuższej współpracy i przy terminowych dotychczasowych wpłatach. W przypadku zalegania z płatnościami Hurtownia ma prawo do cofnięcia decyzji o przydzieleniu kredytu kupieckiego.

1.7. Zarejestrowani klienci hurtowni mogą dokonywać zakupów hurtowych bez kwoty minimalnej.

1.8. Przesyłki wysyłane są kurierem DHL,UPS, InPost lub za pośrednictwem zleconego przez klienta innego spedytora.

1.9. Czas realizacji wysyłki wynosi 1-2 dni robocze w przypadku dostępności produktu. W przypadku, gdy w zamówieniu znajdzie się przynajmniej jeden produkt z określoną na karcie towaru dostępnością "na zamówienie" czas ten zostaje wydłużony wydłużony na 2-4 dni robocze. Wysyłka zamówień pow. 350 zł netto jest darmowa.

1.10. Reklamacje uszkodzonych w transporcie przesyłek uwzględniane są po spisaniu w obecności kuriera protokołu szkody.

1.11. Przed wysyłka prowadzoną jest rejestracja fotograficzna wysyłanych towarów stanowiąca pomoc przy zgłoszeniu reklamacji co do zawartości przesyłki.

1.12. Odbiór osobisty możliwy jest w biurze firmy w Poznaniu przy ulicy Zagrodnicza 29A po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu.

1.13. Hurtownia zastrzega sobie prawo do zmiany warunków współpracy (terminu płatności, wysokości rabatu, terminu wysyłki itd.) w przypadku opóźnień w płatnościach lub zamówień poniżej deklarowanych ilości.

1.14. Hurtownia zastrzega sobie prawo do cofnięcia decyzji o przydzieleniu statusu hurtownika bez podania przyczyny z 3-dniowym okresem wypowiedzenia.

1.15. Hurtownia zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu oraz jego cen prezentowanych na platformie hurtowej oraz do prowadzenia i kończenia przed czasem akcji promocyjnych.

1.16. Cenami branymi pod uwagę podczas składania zamówień telefonicznych/mailowych/bezpośrednich są ceny aktualnie prezentowane na platformie hurt.GiftWorld.com.pl.

1.17. Hurtownia zastrzega sobie prawo do błędów systemu informatycznego obsługującego platformę co do dostępności towaru. W takim wypadku klient zostanie niezwłocznie poinformowany o wydłużeniu realizacji zamówienia lub jego anulowaniu.

1.18. Wymianę produktów wadliwych lub uszkodzonych lub błędnie zadysponowanych realizujemy przy okazji kolejnej wysyłki zamówienia do klienta.

1.19. W przypadku reklamacji towarów prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy w celu ustalenia szczegółów. Wadliwe towary wymieniamy na nowe, a w przypadku braku towaru w magazynie wystawiamy fakturę korygującą.

Zamówienia obsługiwane w systemie DropShipping - tj. z bezpośrednią wysyłką do klienta

2.1. HUrtownia dopuszcza realizację zamówień w systemie DropShipping, tj z bezpośrednią wysyłką do klienta.

2.2. Partner handlowy w momencie złożenia zamówienia w systemie DropShipping deklaruje, iż w przypadku powierzenia danych do wysyłki firmie PLC Paweł Chybicki klient został poinformowany o przekazaniu jego danych stronie trzeciej.

2.3. Dane powierzone firmie PLC Paweł Chybicki zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie do wykonania zlecenia doręczenia towaru. Nie zostaną wykorzystane w żaden inny sposób, a także nie będą przetwarzane po wykonaniu usługi DropShipping.

2.4. W przypadku odbioru przesyłki własnym kurierem firma PLC Paweł Chybicki pobiera opłatę za usługę pakowania paczki zgodną z aktualnym cennikiem. W takim wypadku dane klienta nie są przetwarzane, a zostają przekazane do realizacji zamówienia wyłącznie w formie przesłanej etykiety kurierskiej.

2.5. W przypadku zamówień realizowanych w systemie Dropshipping dostępne są formy płatności przedpłata lub kredyt kupiecki. Nie są obsługiwane przesyłki pobraniowe.

2.6. Klient korzystający z usługi Dropshipping zobowiązuje się do terminowego dokonywania płatności za faktury wynikające z realizowanych przesyłek.

2.7. W przypadku braku terminowych wpłat hurtownia zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji bieżących zamówień, przekazania należności do firmy windykacyjnej oraz naliczenia odsetek w wysokości odsetek ustawowych od przeterminowanych należności.

2.8. Klient korzystający z usługi Dropshipping zobowiązuje się do poinformowania klienta o sposobie rozpatrywania reklamacji i zwrotów zgodnie z Ogólnymi warunkami współpracy z hurtownią GiftWorld.

2.9. Zamówienie uważa się za zrealizowane w momencie przekazania przekazania paczki z zawartością zamówienia do firmy kurierskiej.

2.10. Każdą reklamację Hurtownia rozpatruje zdalnie w stosunku do klienta Hurtowni na podstawie przekazanych informacji i nie podejmuje kontaktu z osobą otrzymującą zamówienie

Zamówienia obsługiwane w systemie współpracy sklepów partnerskich

3.1. Darmowa wysyłka kurierska obowiązuje od kwoty 350 zł netto zamówienia.

3.2. Darmowa wysyłka transportem własnym obowiązuje od kwoty 150 zł netto zamówienia w terminie ustalonym z klientem.

3.3. W ramach współpracy z sklepem partnerskim firma PLC przekazuje wyposażenie zgodnie z indywidualnymi ustaleniami.

3.4. Za przekazane wyposażenie firma przyjmuje kaucję zwrotną ustalaną indywidualnie.

3.5. Kaucja rozliczona zostaje w momencie odbioru wyposażenia i jest rozliczana w następujący sposób
- stwierdzony brak 1szt. cenówki - 2 zł
- stwierdzony uszczerbek na szybie gabloty - 50 zł
- uszkodzony roll-up - 100 zł
- uszkodzony baner zewnętrzny - 100 zł

3.6. Klient ma prawo do rotacji produktów w gablocie na zasadach ustalonych indywidualnie.

3.7. Zwrot towaru nie może nastąpić w terminie krótszym, niż 3 miesiące od daty nabycia towaru.

3.8. Klient decydując się na zmianę miejsca prezentacji produktów ustalonego w momencie nawiązania współpracy, określonego w zamówieniu lub na fakturze wypowiada współpracę i traci wszelkie prawa ustalone w drodze indywidualnych negocjacji.

3.9. Hurtownia każdorazowo poinformuje klienta o braku towarów zamówionych.

3.10. Firma PLC Paweł Chybicki przyjmuje zamówienia poprzez platformę hurtową hurt.giftworld.com.pl, telefonicznie lub poprzez wizytę przedstawiciela.

Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem reguluje kodeks prawa handlowego.

pixel